Tjänster

Projekteringsledning

Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen. En grupp duktiga projektörer leder inte per automatik till bra handlingar, det gäller att få till en bra gruppdynamik och ge varje individ möjlighet att blomstra inom ramen för lagarbetet.

Vi har ett egenutvecklat arbetssätt avseende rollen som projekteringsledare som visat sig väldigt uppskattat av både beställare och projektörer. Fokus ligger på effektivt resursutnyttjande av projekteringsgruppen, tydliga ramar och bra dokumentation. Fördelen med detta är att projekteringsgruppen får de bästa förutsättningarna att arbeta med värdeskapande aktiviteter vilket innebär lägre kostnader och högre kvalitet på handlingarna.

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, Projekteringsledning

Jägersro Hästcenter Malmö

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Stockholmsledet 11 Lund

Nybyggnad av ridanläggning MCR Malmö