Konsten att leda rätt

Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen. Därför krävs vana från olika typer av byggprojekt, bred generalistkompetens samt vana att arbeta mot bestämda mål.

För att skapa styrning och effektivitet bör projekteringsledningen skötas av en person med gedigna kunskaper. Bland annat därför har vi på HOAB fått hålla i trådarna vid stora byggprojekt med många inblandande aktörer. Vårt arbetssätt är baserat på erfarenhet. Bara den som varit med tillräckligt länge kan dela upp den ofta långa byggprocessen i ett antal små, överblickbara delprojekt och samtidigt hålla fokus på helheten. Helhetssynen möjliggör alternativa lösningar och skapar en effektiv kostnadsstyrning. I praktiken är detta nödvändigt för att projektet ska hålla budgeten.