Djupadalsskolan 3

Djupadalsskolan, Malmö

  • Plats Malmö
  • Kund Stadsfastigheter Malmö
  • Projekttid 2019-2021
  • Objekttyp Grundskola F-6
  • Uppdrag Byggledning, KA enl PBL
  • Ansvarig Lars Månsson
  • Medverkande Anders Hedlund

Projektet omfattar nybyggnad, ombyggnad samt rivningsarbeten. För utedelen ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1.

Skolan är beläget på Limhamn med adress Norra Hyllievägen 76.