Att växa genom erfarenhet

Vi tycker att näringslivet har en viktig roll att fylla när det kommer till att komplettera den teoretiska utbildningen med praktisk erfarenhet och insikter kring hur det fungerar ute i arbetslivet. Dessutom tycker vi att det är berikande att få in nyfikna och engagerade studenter som är fulla med frågor till oss. Vi vänder oss till ingenjörsstudenter inom bygg med lämplig inriktning.

Vi erbjuder bland annat praktik och examensarbete och vi har en väl utarbetad plan för detta. Vi kan enbart ta in ett fåtal då vi har höga krav på oss själva att studentens tid hos oss hålla hög kvalité. Är du intresserad, kontakta VD Marcus Chavéus i god tid innan det är dags.

Sommarpraktiken har vi dedikerat till vårt unika och fleråriga studentprogram som vi kallar Byggtalang. Studentprogrammet ger möjlighet till praktik både hos oss och ute i produktionen som arbetsledare. Detta kan vi erbjuda genom ett samarbete mellan oss och byggbolaget THAGE. Genom detta unika samarbete vill vi ge studenter möjlighet att få bästa möjliga komplement till skolans teoretiska kunskaper. Byggtalang riktar sig till dig som går i årskurs tre på ett civilingenjörsprogram med bygginriktning. Läser du istället till högskoleingenjör påbörjas programmet under årskurs ett. Ansök med CV och personligt brev som skickas via e-post till VD Marcus Chavéus. Sista ansökningsdag är årligen 1 mars. Läs mer om Byggtalang i vår folder.

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD