Vår idé bygger på samlad kunskap

Som en liten företagsgrupp på en marknad med kolosser blir man automatiskt flexibel och kreativ. Man är helt enkelt tvungen att vara smartare. 

I HOAB Gruppen finns samlad kompetens inom bygg- och eladministration, teleteknik och brandsäkerhet samt IT-verktyg för byggbranschens behov. Vi hanterar alla led i byggprocessen, från idé till förvaltning.

Varje företag har spetskompetens inom sitt område. Tillsammans ger vi helhetslösningar. Totalt i gruppen är vi ett sextiotal medarbetare; ingenjörer, designers, miljövetare och specialister av olika slag - alla med en gedigen bakgrund i branschen. Vi hanterar tillsammans ca 900 uppdrag för våra kunder inom näringsliv och offentlig sektor, främst i Öresundsregionen.