Tjänster

Projektledning

Som projektledare gäller det att ha ett helikopterperspektiv och låta helheten optimera delarna, inte tvärtom. Genom erfarenhet från byggprocessens samtliga delar, vet vi vad som krävs för att leda projektet genom dess faser.

Våra projektledare är specialister på att vara generalister, vilket krävs för att ha förståelse för branschens olika aktörer. Vårt arbetssätt gör det möjligt att skapa framförhållning och att ständigt vara beredd på nästa utmaning. Med andra ord att skapa en tydlig projektstruktur med beredskap även för det oväntade.

Vi har ett stort lokalt kontaktnät och kännedom om den lokala marknaden. Fördelen med detta är att vi kan handplocka den bästa projektgruppen för just det aktuella projektet, oaktat vilket företag dessa personer arbetar på. Detta innebär att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt.

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, Projektledning

Jägersro Hästcenter Malmö

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Svanen Svedala

Stockholmsledet 11 Lund

Nyproduktion lager, Frukt & grönt Landskrona

Nybyggnad av ridanläggning MCR Malmö

Trygghetens hus Trelleborg

Hall7 Malmö