Vår historia

Byggadministration Harald Olsson AB bildades 1968 som ett konsultföretag inom byggbranschen med kalkyler, kostnadsstyrning och byggteknik som specialitet. Verksamheten har sedan dess utvecklats men grunden har alltid varit erbjuda något som verkligen tillför och utvecklar branschen.

Så som hörs på namnet, grundades bolaget av Harald Olsson som var bolagets VD fram till 1985.

1986 tog Haralds son Per Olsson över som VD för bolaget, en roll som han innehöll till år 2000.

1991 bildades ett hälftenägt bolag, Eladministration Turesson & Olsson AB, för att bredda tjänsteutbudet till att även omfatta administration och besiktning av el- och teletekniska anläggningar.

1997 gick Byggadministration in som delägare i bolaget CAD Studion AB som sedan 1991 arbetar med att erbjuda de bästa CAD- lösningarna för byggbranschen.

2001 gick Thomas Liljenberg in som VD och delägare efter att ha arbetat på Byggadministration sedan 1980. Samma år gjordes en sammanslagning av de tidigare två kontoren i Malmö respektive Lund och samlokalisering till nuvarande lokaler på Östergatan 18 i Malmö. I takt med att verksamheten växte, expanderade kontorsytorna på adressen.

2018 påbörjades nästa succession genom att Marcus Chavéus klev in som vice VD, som en planerad förberedelse för att ta över som VD år 2021. I samband med detta tillträdde Pers son, Erik Olsson, rollen som bolagets vice VD och blev delägare tillsammans med Per och Marcus.

2021 expanderade Byggadministration genom att inviga ytterligare lokaler på Östergatan i Malmö och därutöver genom ett nytt kontor i Helsingborg och ett i Kristianstad.