Processen startade 1968

För att ett byggprojekt skall bli lyckat och skapa ett mervärde för beställaren krävs insikt i hela byggprocessen, från idé till förvaltning. Just det som vi på HOAB arbetat med sedan 1968.

Ett byggprojekt blir ofta mer komplext är man tänkt sig. För att det ändå skall genomföras inom uppställda tidsramar, med rätt kvalitet och inom budget krävs kvalificerade medarbetare.

På HOAB möter du generalister. Vi är inte specialiserade på ett visst område utan har goda insikter inom hela byggprocessen. Från planering till avslut. 

Om det krävs specialistkunskaper hämtar vi kompetensen internt, t.ex. inom anläggning och plåt, eller genom vårt nätverk. 
Projekten vi medverkar i kan vara små eller stora och genomförs lika ofta i offentlig regi som i det privata näringslivet. Exempel på vanliga projekt är banklokaler, sjukhus, kontor, bostäder, industrier, köpcentrum samt utbildnings- och forskningslokaler.