Tjänster

Byggledning

I byggledningen säkerställs att slutresultatet levereras i tid och till rätt kvalitet. Genom att arbeta proaktivt med entreprenadjuridik och dokumentation minskar risken för osämja och tvist, vilket gynnar samtliga parter

Som byggledare är byggarbetsplatsen central för att säkerställa kontraktsenlig leverans och att myndighetskrav uppfylls. I vår roll leder vi projektets kommunikationsflöde och säkerställer att det dokumenteras. Hantering av ändringar i projektet och dess eventuella påverkan på bland annat ekonomi är en naturlig del av byggledarens arbete. Fördelen med vårt arbetssätt och dokumentation är att eventuella meningsskiljaktigheter vanligtvis upptäcks i tidigt skede samt att missförstånd lättare kan undvikas, vilket i sin tur leder till bättre samarbete och framgångsrika projekt.

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, Byggledning

Djupadalsskolan, Malmö Malmö

Jägersro Hästcenter Malmö

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Svanen Svedala

Stockholmsledet 11 Lund

Nyproduktion lager, Frukt & grönt Landskrona

Nybyggnad av ridanläggning MCR Malmö

Hall7 Malmö

Norra infarten Vellinge