För ett lyckat byggprojekt

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande av byggprojektet och inleds i samband med entreprenadupphandlingen. Vi administrerar byggprojekt, från upphandling till avslut.

När upphandlingen är gjord och kontraktet undertecknat sätter produktionen igång. Under produktionen håller vi byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och ser till att arbete och material håller avtalad kvalitet. Dessutom initierar vi besiktningar och kontrollerar att eventuella anmärkningar åtgärdas.