ATT BYGGA PÅ ERFARENHET

Byggadministration Harald Olsson AB är ett konsultföretag som leder, styr och administrerar byggprojekt för privat näringsliv och offentlig verksamhet.

ATT BYGGA PÅ ERFARENHET

Byggadministration Harald Olsson AB är ett konsultföretag som leder, styr och administrerar byggprojekt för privat näringsliv och offentlig verksamhet.

ATT BYGGA PÅ ERFARENHET

Byggadministration Harald Olsson AB är ett konsultföretag som leder, styr och administrerar byggprojekt för privat näringsliv och offentlig verksamhet.

ATT BYGGA PÅ ERFARENHET

Byggadministration Harald Olsson AB är ett konsultföretag som leder, styr och administrerar byggprojekt för privat näringsliv och offentlig verksamhet.

Våra tjänster

Vi är ett oberoende projekt- och byggledningsföretag
som i varje projekt vill tillföra ett mervärde.

Projektledning

Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Ett måste för att byggprojektet skall möta beställarens intentioner samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Läs mer

Program

En professionellt genomförd programhandling blir en bas för att utveckla beställarens tankar till ett byggprojekt som blir klart i rätt tid till rätt pris och till rätt kvalitet.

läs mer

Projekteringsledning

Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete unter projekteringen.

läs mer

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande av byggprojekt och inleds i samband med entreprenad-upphandlingen.

Läs mer

Besiktning

Att få uppdraget att besiktiga ett byggprojekt och konstatera om det utförs enligt entreprenadavtalet är ett stort förtroende.

läs mer

Underhållsplanering

En viktig uppgift för våra projektledare är att se till att det färdiga objektet behåller sitt värde.

läs mer

Aktuellt

KAN DU STYRA ETT BYGGPROJEKT?

Är du generalist och kan ta ett helhetsansvar? Tycker du det är en självklar nödvändighet för att kunna garantera att byggprojekten blir klara i tid, till rätt pris och kvalitet?

Vi söker just nu

Byggledare

Är du mogen att leda och administrera ett helt byggprojekt? Utmaningarna är många innan allt blir rätt men ger å andra sidan möjligheter att visa vad du går för utöver det vanliga.

Mer om Tjänsten

Bitr Projekt/Byggledare

Eftersom du nyligen tagit examen blir ditt jobb att biträda och assistera projektledaren eller byggledaren.

Mer om tjänsten

Öppen Ansökan

Vi söker ständigt efter nya förmågor och uppskattar alltid öppna ansökningar. Hör av dig så är du inkluderad i våra urval till nästa vakans.

öppen ansökan