Trygghetens hus

På uppdrag av Trelleborgs kommun har Byggadministration Harald Olsson AB medverkat vid uppförandet av den nya brandstationen.

Projektet omfattade nybyggnad av brandstation med tillhörande kontorslokaler, övningshus och garage. Totalt cirka 6 200 kvm BTA.

Huvudbyggnaden som är i två plan finns räddningstjänstens vagnhall med anslutande specialutrymmen för larmkläder, verkstäder, tvättutrymmen för bilar, slangar, kläder etc. samt kontorslokaler och en räddningscentral. På plan 2 i huvudbyggnaden finns logement, träningslokaler med omklädningsrum samt mat- och pausrum.

Är du nyfiken och vill se mer från vårt projekt kan du gör det här: Rundvandring i Trygghetens hus - YouTube

Kontakt

Per Olof Brondin 500

Per-Olof Brondin

Markprojektledare, Byggprojektledare