Tjänster

KA

För de flesta byggprojekt krävs en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. En kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Som kontrollansvarig har man en viktig roll i att säkerställa att olika myndighetskrav uppfylls. För projektets bästa är det viktigt att förbereda berörda aktörer i projektet för vilka krav som kommer att ställas och att myndighetskontakter sker på rätt sätt. Detta för att säkerställa att startbesked och slutbesked erhålls inom planerade tidsramar. Fördelen med vårt arbetssätt är att det skapar en högre förutsägbarhet för projektet och ökar sannolikheten att erforderlig dokumentation föreligger i rätt tid. Detta innebär i sin tur högre sannolikhet att erhålla startbesked för att kunna påbörja produktionen och slutbesked för att kunna ta byggnaden i bruk.

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, KA enligt PBL

Djupadalsskolan, Malmö Malmö

Jägersro Hästcenter Malmö

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Svanen Svedala

Stockholmsledet 11 Lund

Nybyggnad av ridanläggning MCR Malmö