Tjänster

Tak och fasad

Det sitter i detaljerna. Tillsammans med grunden brukar man säga att en byggnads viktigaste delar är dess tak och fasad. Är exempelvis inte tätskikt, plåtdetaljer och materialmöten korrekt utförda kan skadorna bli stora.

Våra specialister har den aktuella teoretiska kunskapen om hur detaljer ska utformas, de har även den praktiska kunskapen om hur detta på bästa sätt kan utförs. Vi kan därmed erbjuda rådgivning, utredning, besiktning, granskning, framtagande av beskrivningstexter och förfrågningsunderlag samt att leda projekt avseende tak och fasad. Fördelen med detta är att vi har möjlighet att hitta projektanpassade, kostnadseffektiva och säkra lösningar som håller över tid. Det innebär även att man som beställare kan känna sig trygg om man anlitar oss att besiktiga tak och fasad.

Brick facade

Kontakt

Gunilla 500

Gunilla Hansson

Besiktningsman

Referensprojekt, Tak och fasad

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Svanen Svedala

Trygghetens hus Trelleborg