Norrainfartenvellinge 1

Norra infarten

  • Plats Vellinge
  • Kund Vellinge kommun
  • Projekttid 2020-2021
  • Objekttyp Mark och anläggning
  • Uppdrag Byggledning
  • Ansvarig Per-Olof Brondin

Utbyggnad av ny infartsgata med va-arbeten, vegetationsytor samt gatubelysning. Entreprenaden omfattar även arbete på kvartersmark. 

Nyanläggning av Blågröngrå system. Blågröngrå (BGG) är ett begrepp som syftar på integrering av funktioner inom dagvattenhantering (det blå), vegetation (det gröna) och hårdgjorda ytor (det grå).

Anläggande av BGG-system i innefattar bland annat schakt, avjämna, materialskiljande geotextil, täta med geomembran, avjämning, öppet förstärkningslager med och utan biokol, kokosmatta, under växtjord, övre växtjord och täcklager. Samt anslutning av brunnar och ledningar kopplat till systemet.

Kontakt

Per Olof Brondin 500

Per-Olof Brondin

Markprojektledare, Byggprojektledare