Ridanläggning Elisedalsvägen 1

Nybyggnad av ridanläggning MCR

Nyproduktion av anläggning för ridskola med utrymme för 48 hästar.

Anläggningen är utformad för att ge en trivsam och säker miljö för såväl hästar, elever och personal. I projektet ingick stall, ridhus, personal- och elevutrymmen, foder- och maskinutrymmen samt hagar, parkering och utvändiga driftytor.

Kontakt

Caroline Gullqvist

Caroline Gullqvist

Byggprojektledare