Tjänster

BAS-P

Som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ska man samordna de olika projektörerna, så att det inte uppstår arbetsmiljörisker under bygg- eller bruksskedet.

För oss är det viktigt att projektet säkerställer arbetsmiljön under både bygg- och bruksskedet redan under projekteringen när möjligheterna att påverka är större. Vi har satsat på att certifiera våra byggarbetsmiljösamordnare, även om det inte är ett direkt krav.  Fördelen med detta är att våra byggherrar kan känna sig trygga med att utsedd byggarbetsmiljösamordnare är lämplig för uppgiften, vilket innebär att byggherren därmed uppfyller sina skyldigheter.

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, BAS-P

Jägersro Hästcenter Malmö

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Svanen Svedala