Tjänster

Mark och anläggning

Det första man möter vid en fristående byggnad är vanligtvis den omkringliggande marken. Mark och anläggning är också det som skapar förutsättningar för byggnader och övriga discipliner, därför är det en så viktig disciplin.

Vi arbetar både med rena mark- och anläggningsprojekt, men också där detta är en del av annan byggnation. Inom området kan vi erbjuda rådgivning, kontroll, projektledning, projekteringsledning, byggledning, kalkyl, och besiktning. Våra arbetsmetoder är i grunden desamma som för byggprojektledning men anpassade för mark- och anläggning. Fördelen med detta är att vi har ett väl genomarbetat arbetssätt som går som fungerar i alla typer av projekt, vilket innebär att våra beställare kan känna sig trygga genom hela processen.

Brick facade

Kontakt

Per Olof Brondin 500

Per-Olof Brondin

Markprojektledare, Byggprojektledare

Referensprojekt, Mark och anläggning

Norra infarten Vellinge