Bara för erfarna

Att få uppdraget att besiktiga ett byggprojekt och konstatera om det utförts enligt entreprenadavtalet är ett stort förtroende. Därför ges besiktningsuppdrag bara till verkligt erfarna konsulter.

Ingen besiktning är den andra lik. Men gemensamt för de hundratals besiktningsuppdrag vi genomför varje år är att beställaren vill försäkra sig om att det färdiga objektet motsvarar vad man beställt och betalat för. Entreprenadbesiktningar utförs även utanför Öresundsregionen, som annars är vårt ordinarie verksamhetsområde.