Tjänster

Besiktning

Att få uppdraget att besiktiga ett byggprojekt och konstatera om det utförts enligt entreprenadavtalet är ett stort förtroende. Detta kräver stort kunnande om både utförande och juridik.

Ingen besiktning är den andra lik. Men gemensamt för de hundratals besiktningsuppdrag som vi årligen genomför är att beställaren vill försäkra sig om att det färdiga objektet motsvarar vad man beställt, avtalat och betalat för. 

Vi tar ofta ett helhetsansvar och sätter samman en besiktningsgrupp som är lämplig för det aktuella projektet. Tillsammans med beställaren tar vi fram en plan för besiktningens genomförande och upplägg. 

Vi hanterar allt från slutbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning, statusbesiktning etc. Kontakta oss och berätta dina behov så hjälper vi till med att ta fram ett passande upplägg och reder ut begreppen.

Brick facade

Kontakt

Erik Olsson (1)

Erik Olsson

Besiktningsman, Vice VD

Referensprojekt, Besiktning

Svanen Svedala

NSM Nya sjukhusområdet i Malmö Malmö

Nybyggnad av ridanläggning MCR Malmö