Underhållsplanering

En viktig uppgift för våra projektledare är att se till att det färdiga objektet behåller sitt värde. Detta innebär till exempel att beräknade kostnader för uppvärmning stämmer över tiden och att underhållet planeras. De planerade investeringarna för underhåll och beräknade kostnaderna för drift finns med i underhållsplanen som initieras av projektledaren.