Ny kunskap

Även världens bästa personal behöver nya kunskaper. Vi genomför skräddarsydda utbildningar och seminarier inom alla våra verksamhetsområden, både i egen regi och tillsammans med ledande utbildningsföretag.

Vi erbjuder utbildning inom:

  • Entreprenadjuridik – (upphandling, avtal, tvister)
  • Projektledning – (administration, ekonomi, tidplaner, byggledning samt miljö- och kvalitetssäkring)
  • Besiktning – (genomförande, rättsverkan, avtal)
  • Förvaltning – (driftsekonomi, planering, utveckling)
  • Kontrollansvarig PBL – (aktuell lagstiftning, regler, genomförande)
  • Upphandling – (upphandlingsformer, lagen om offentlig upphandling)

 

Kontakta Marcus Chavéus, utbildningsansvarig:
marcus.chaveus@remove-this.hoab.remove-this.com 040-690 03 15