Byggtalang - ett unikt praktikprogram för dig som student

Byggtalang är en unik chans för dig som studerar till civil- eller högskoleingenjör att komplettera din utbildning med yrkeserfarenhet och nätverksbyggande. Det är vi på Byggadministration Harald Olsson AB som tillsammans med Wästbygg står bakom och har utvecklat programmet.

Du som student får en bred inblick i byggprocessens alla delar samt en tydlig koppling mellan skolans teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Dessutom skapas förutsättningar att bygga upp ett kontaktnät med näringslivet. 

Byggtalang riktar sig till dig som går i årskurs tre på ett civilingenjörsprogram med bygginriktning. Läser du istället till högskoleingenjör påbörjas programmet under årskurs ett.

Utbildningsprogrammet är uppdelat i tre block, på HOAB ser det ut enligt nedan.

 

BLOCK 1 

Vecka 24 – 27
Praktik på HOAB som bland annat omfattar entreprenadjuridik och ekonomi. Du kommer få göra studiebesök på några av våra pågående byggprojekt. Det blir även utrednings- och kontrollarbete.

Vecka 32 – skolstart
Praktik på Wästbygg som arbetsledare.

 

BLOCK 2 

Deltagande i företagsgemensamma utbildningsdagar under läsåret.

Vecka 24 – 27
Praktik på Wästbygg som arbetsledare.

Vecka 32 – skolstart
Praktik på HOAB.

 

BLOCK 3

Deltagande i företagsgemensamma utbildningsdagar under läsåret.

Examensarbete

 

Sista ansökningsdagen är den 1:a Mars och ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I mitten av April beräknas besked kunna lämnas till de som ansökt. 

Ansökan ska skickas till nedan person:

Marcus Chavéus
Byggadministration Harald Olsson AB
040-690 13 15
marcus.chaveus@remove-this.hoab.remove-this.com

 

Folder Byggtalang:

Byggtalang