VIKTIGA DELAR I BYGGPROCESSEN

Projektledaren är en av central betydelse för att byggprojektet skall utvecklas som beställaren tänkt sig.

Programhandlingen är plattformen där beställarens idéer utvecklas till rätt Projekt.

Projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers

Byggledning startar i och med entreprenad-upphandling och bildar grund för ett lyckat genomförande av projektet.

Besiktning är ett förtroendeuppdrag för att konstatera om byggprojektet utförts enligt entreprenadavtalet.

Underhållsplanering säkerställer att det färdiga objektet behåller sitt värde många år framåt.