Valet av arkitektbyrå till det nya Jägersro klart!

Visionsbild av arkitektbyrån Krook&Tjäder

Det blir välrenommerade Arkitektbyrån Krook & Tjäder som ska utforma det nya Jägersro.
Med sitt val har Skånska Travsällskapet tagit ett viktigt steg i detaljplaneprocessen och den fortsatta projekteringen av det nya hästcentret. För Byggadministration Harald Olsson AB betyder valet av arkitekt – men också konstruktör; Danewids Ingenjörsbyrå AB – att planering och projektering nu går in i en ny skarp fas.

 

– Uppförandet av det som ska bli Europas ledande hästcenter kommer sannolikt bli ett av de viktigare och mer omfattande byggprojekten i regionen de närmaste åren, säger Projektledaren Daniel Thente. – Det märkte vi redan på intresset från arkitektbyråerna.
Skånska Travsällskapet fick in fem väl genomarbetade och spännande anbud, så att välja arkitekt blev något av en utmaning.
– Nu ser vi ser fram emot att så snart som möjligt få dra igång samarbetet med arkitekterna och landskapsarkitekterna på Krook & Tjäder.

Nyhetsarkiv