Successionens avslutande fas

Sedan år 2018 pågår en succession på Byggadministration Harald Olsson AB. Denna har nu gått nu in i sin sista och avslutande fas. Tiden har nyttjats till utbildning, visionsarbete, förankringsprocesser och att lägga den grund som bolaget ska vila på framöver.

Fotomontage: Natazja Sternäng, CAD Studion. Från vänster: Erik Olsson, Per Olsson, Marcus Chavéus

Thomas Liljenberg, VD sedan 2001, avtackades från rollen i samband med företagets digitala julfirande i december 2020. Under Thomas tid som VD har Byggadministration haft en mycket god utveckling som bolag, ett stort tack riktas till hans bidrag och insats under dessa år.
Thomas kommer att verka i eget bolag från 1 april 2021, men fortsätta samarbeta med Byggadministration i rollen som underkonsult. Vid samma tidpunkt lämnar Thomas också som delägare i Byggadministration.

Marcus Chavéus, anställd i bolaget 2007, har sedan 2018 skolats in i sin nya roll som VD och efter hand övertagit alltfler arbetsuppgifter hänförliga denna.
Från 1 januari 2021 är Marcus VD och från 1 april 2021 också delägare.

Erik Olsson, verksam i bolaget sedan 2013, gick från 1 januari 2021 in som vice VD och är från 1 april 2021 också delägare.

Per Olsson, huvudägare och verksam i bolaget, kvarstår som huvudägare även framöver.

VD Marcus Chavéus utvecklar vidare bolagets nuläge och framtid.
”Genom successionen på Byggadministration är nu bolaget säkrat för en lång tid framöver. Som bolag har vi alltid agerat långsiktigt och planerar både år och decennier framåt, att verka i en sådan miljö finner jag oerhört inspirerande.

Arbetet tillsammans med alla fantastiska medarbetare som verkligen brinner för både sitt arbete och bolaget, kan man bara känna tacksamhet för.

Framåt kommer vi agera än mer fokuserat på att göra det som är viktigt för oss. Att hjälpa våra kunder bli framgångsrika och nå sina mål, att våra medarbetare når sin fulla potential och att vi som bolag utvecklar vår bransch.”

Nyhetsarkiv