Röda skolan

Byggadministration har hjälpt SVEDAB Exploaterings AB med upprustningen av Röda skolan i Svedala. Floraparkens förskola har nu flyttat in i fastigheten som numera rymmer sex avdelningar med förskolebarn och ett mottagningskök med tillhörande matsal.

Läs mer om projektet här.

Nyhetsarkiv