Personal

Nyanställning

Vi har anställt 2 nya medarbetare. Det är Ann Hansson och Björn Lindberg.
Ann kommer att jobba som projektledare och börjar 7 januari. Björn kommer att jobba som besiktningsman tätskikt med specialitet plåt och börjar i månadsskiftet januari/februari.

Vi hälsar Ann och Björn varm välkomna.

Nyhetsarkiv