Omorganisation

Marcus Chavéus går in som vice VD fr.o.m. 2019-01-01.

Marcus Chavéus och Thomas Liljenberg

Efter mer än 50 år som konsultföretag kommer vi nu att förstärka vår ledningsorganisation.

Företaget har sedan starten 1968 utvecklats från ett enkelt kalkylkontor till ett av de ledande fristående projekt-, bygglednings och besiktningsföretagen i södra Sverige.

 

Marcus Chavéus, som tillhör ledningsgruppen, kommer från den 1 januari 2019 att som vice VD biträda VD Thomas Liljenberg och överta vissa av dennes uppgifter.

 

Thomas har för avsikt att år 2021, efter 20 år som VD, göra en välförtjänt sorti.

VD-stolen kommer då att besättas av Marcus som dessutom tillträder som delägare i företaget.

 

Marcus ingår i företagets ledningsgrupp och arbetar huvudsakligen som projektledare men ansvarar idag även för utbildningsfrågor. Han sköter våra kontakter med LTH och Malmö Universitet avseende den praktik och de examensarbeten som bedrivs hos oss.

 

Thomas kommer efter sin avgång fortsättningsvis att arbeta som fristående konsult åt bolaget med enstaka besiktningsuppdrag samt att biträda gällande strategiska frågor.

 

Lisbeth Barchan

Styrelseordförande

Nyhetsarkiv