Källan skola och förskola, Ystad

Utsiktsplatå Källan skola och förskola, Ystad

I samverkansprojektet Källan byggs en skola och förskola med det övergripande projektmålet ”Vi har barnens bästa som ledstjärna”.

Det första som byggdes var en utsiktplatå för att barnen ska få möjlighet att följa bygget. Utsiktsplatån är tillgänglihetsanpassad med ramp och har titthål och plexiglasfönster för de allra minsta barnen. Platån är även utrustad med ipad-hållare för fotografering samt en skärmvägg för barnens teckningar.

Läs mer om projektet här.

Nyhetsarkiv