Publicerad

Successionens avslutande fas

Sedan år 2018 pågår en succession på Byggadministration Harald Olsson AB. Denna har nu gått nu in i sin sista och avslutande fas. Tiden har nyttjats till utbildning, visionsarbete, förankringsprocesser och att lägga den grund som bolaget ska vila på framöver.