Publicerad

Källan skola och förskola, Ystad

I samverkansprojektet Källan byggs en skola och förskola med det övergripande projektmålet ”Vi har barnens bästa som ledstjärna”.

Det första som byggdes var en utsiktplatå för att barnen ska få möjlighet att följa bygget. Utsiktsplatån är tillgänglihetsanpassad med ramp och har...