Publicerad

Byggadministration stöttar Läxhjälpen

Byggadministration Harald Olsson AB firar 50-årsjubileum genom att gå in som partner till Stiftelsen Läxhjälpen. Genom att ekonomiskt stötta Läxhjälpen avlönas högskolestudenter för att ge regelbunden och gratis läxhjälp till högstadieelever med svaga betyg, i socioekonomiskt...