Publicerad

Examensarbete

Under våren kommer Nils Källman att arbeta med sitt examensarbete hos oss.
Nils studerar på Väg- och vattenbyggnad på LTH i Lund.
Hans arbete kommer att avhandla kostnadsanalys av nyproduktion skolor, där han främst ska titta på skillnader mellan budget och utfall.