Taggar

Nyhetsarkiv

HLR-utbildning

Vi på Byggadministration har varit på kurs!

Den 8:e mars var Byggadministration Harald Olsson AB på HLR-utbildning som hölls av Tjugonde. Vi tycker det är mycket viktigt att uppdatera våra kunskaper i detta ämnet och arrangerade så att alla på företaget som ville, fick möjlighet att träna på hjärtlungräddning och hur man använder en hjärtstartare.

Dagen innefattade också kunskap om ergonomi på jobbet, som t.ex. hur vi sitter, hur vi står och pausgympaövningar vi kan använda oss av. Dagen avslutades med information om krishantering och diskussioner kring detta ämnet.